Media Tin Lành được thành lập với mong muốn xây dựng một kho tài liệu truyền thông chất lượng cao nhằm chia sẻ cho nhiều Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam.

Tất cả tài liệu trên website này được cung cấp miễn phí như ân điển Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta. Bạn được quyền tự do dùng để in ấn, chia sẻ, lưu trữ, dịch thuật, trình chiếu, học Kinh Thánh nhóm nhỏ…

Một số nội dung được phép sử dụng cho mục đích thương mại khi ghi giấy phép Creative Commons CC0. Ngoài ra các nội dung còn lại không được phép sử dụng để tạo ra thu nhập từ quảng cáo, hoặc bất kỳ hình thức sinh lợi nhuận nào khác.