Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang Media Tin Lành của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải tiến Dịch vụ. Khi bạn đăng ký tài khoản để sử dụng, tức là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng Thông tin
Trong khi sử dụng trang Media Tin Lành của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định bạn là ai. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ email, tên, thông tin khác (“Thông tin Cá nhân”).

Nhật ký dữ liệu
Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập trang Media Tin Lành của chúng tôi (“Nhật ký dữ liệu”). Dữ liệu đăng nhập này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ giao thức Internet của máy tính (“IP”), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên website Media Tin Lành mà bạn ghé thăm, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó và số liệu thống kê. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ bên thứ ba như Google Analytics thu thập, theo dõi và phân tích loại thông tin này để tăng cường chức năng cho trang Media Tin Lành của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng của họ để giải quyết cách họ sử dụng thông tin đó.

Cookie
Cookie là các tệp có số lượng nhỏ, có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất vô danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc chỉ ra khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần trên trang Media Tin Lành của chúng tôi.

Truyền thông
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn thông qua email bản tin, tài liệu marketing hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Bảo vệ
Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện được chấp nhận để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chuyển đổi Quốc tế
Thông tin của bạn, bao gồm cả Thông tin Cá nhân, có thể được chuyển đến và duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc cơ quan có thẩm quyền của chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quy định thuộc thẩm quyền của bạn. Nếu bạn chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, sang các quốc gia khác và xử lý nó ở đó. Sự chấp thuận của bạn đối với Chính sách Bảo mật này sau khi bạn gửi các thông tin đăng ký tài khoản, thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Liên kết đến các trang web khác
Trang Media Tin Lành của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Chính sách bảo mật với trẻ em
Trang Media Tin Lành của chúng tôi không chấp nhận đăng ký của bất kỳ thành viên nào dưới 13 tuổi (“Thuộc độ tuổi Trẻ em”). Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa tài khoản đó ngay sau khi nhận được thông tin liên hệ. Bạn nên xem xét chính sách bảo mật của chúng tôi theo định kỳ hoặc khi gặp bất kỳ thay đổi nào. Các chính sách này được áp dụng ngay sau khi đăng tải trên trang Media Tin Lành.

Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 01 năm 2020