[ĐKT] – Ru-tơ

Previous Next Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Tải về gói 01 – 1,4 MB Đang cập nhật gói 02 Cập nhật mới: 11/01/2019 Ngày phát hành: 11/01/2019 Tổng cộng: 25 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9 Nguồn câu đố: Ứng dụng Đố Kinh…

[ĐKT] – Giô-suê

Previous Next Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Tải về gói 01 – 2,6 MB Đang cập nhật gói 02 Cập nhật mới: 09/08/2018 Ngày phát hành: 09/08/2018 Tổng cộng: 50 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9 Nguồn câu đố: Ứng dụng Đố Kinh…

[ĐKT] – Dân Số Ký

Previous Next Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Tải về gói 01 – 2,75 MB Đang sản xuất gói 02 Cập nhật mới: 06/08/2018 Ngày phát hành: 06/08/2018 Tổng cộng: 60 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9 Nguồn câu đố: Ứng dụng Đố Kinh…

[ĐKT] – Lê-vi Ký

Previous Next Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.1 Cập nhật tên sách Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Tải về gói 01 – 3,3 MB Đang sản xuất gói 02 Cập nhật mới: 06/08/2018 Ngày phát hành: 02/08/2018 Tổng cộng: 50 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9…

[ĐKT] – Xuất Ê-díp-tô Ký

Previous Next Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.1 Cập nhật tên sách Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Đang sản xuất gói 01 Tải về gói 02 – 6,4 MB Cập nhật mới: 06/08/2018 Ngày phát hành: 02/08/2018 Tổng cộng: 100 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9…

[ĐKT] – Sáng Thế Ký

Previous Next Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.4 Cập nhật câu 13 phần 2 Cập nhật câu 19 phần 3 Phiên bản 1.3 Cập nhật thêm gói giao diện câu đố Phiên bản 1.2 Cập nhật tên sách Cập nhật đồng hồ đếm ngược Phiên bản 1.1 Cập nhật icon, không sử dụng Font…

Lời chúc cuối giờ

Tải về 1080p Thời gian: 04 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Twitter LinkedIn

Kiểm tra đồ dùng

Tải về 1080p Thời gian: 05 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Twitter LinkedIn