Bài Viết

Tải về Lịch đọc Kinh Thánh trong một năm

Khi tải lịch đọc Kinh Thánh về máy tính, bạn có thể mở bằng phần mềm Adobe Acrobat và thêm tên của mình hoặc tên Hội Thánh vào góc bên phải dòng chữ “Lịch đọc

Bài Viết

Các Hội Thánh có nên làm website không ?

MediaTinLanh.com – Thời gian gần đây tôi nhận được nhiều câu hỏi rằng Hội Thánh có nên làm website không ? Để trả lời được câu hỏi này không đơn giản, vì vậy tôi hy vọng qua